18 Борси публикувани непредвидени hardforka планират Bitcoin

в този момент, не е изригвал конфликт доведе до обезценяване на Bitcoins почти $ 200 за последната нощ.

Пълният текст на прочетената декларация от референтната