75% От професионалисти в Wall Street и Силиконовата долина вярваме, че възходът на Bitcoin цена

Според проучването фонд BitcoinTrust, проведено сред "1000" професионалисти на Wall Street и Силиконовата долина:

  • 30% от анкетираните смятат, че bitkoyn е прекалено сложен и няма да се разпространи. 44% от тях впоследствие купуват боб, 86% променят мнението си на положителни.
  • 53% вече са закупили военно техническо сътрудничество, а останалите 87% планират да го направят през 2014 г.
  • 74% от респондентите вярват, че бобовинът ще заеме мястото си в бъдещето на света.

Основният извод:

Финансово и IT-специалисти са хора също, и първоначално е бил негативно отношение към необикновеното, но веднага след като научите повече, да променят мнението си за положителното.

По-подробни данни дисплеи тази инфографика (инж.)

Една малка критика:

В проучването бяха включени хора от "Уол Стрийт, Силиконовата долина и Bitcoin на Общността". В заглавието на новината няма последна, но е в инфографията. А авторите не посочват в каква пропорция в извадката присъстват първите, вторите и третите. Като се има предвид очевидният интерес на авторите на изследването за представяне на битуминозите в положителна светлина, материалът трябва да се възприема като реклама, а не като разследване.

Източник