Новата версия на Кодекса за административните нарушения могат да се легализира cryptocurrency

последна петък, 18 декември, нова версия на Кодекса за административните нарушения (CAO) е представен на държавната Дума.

В момента той се изпраща на Комитета на Държавната Дума на Конституционния Законодателство и State Building, времето за разглеждане все още не е определена. Ако бъде приет, новият Кодекс за административните нарушения ще влезе в сила на 1 януари 2017 г. Въпреки това през това време в текста на законопроекта могат да бъдат направени много изменения.

Тук не смятаме, че новият кодекс и възможните последствия от решението му като цяло. Новата версия на Административнопроцесуалния кодекс не е пряко доказателство за сделки с Bitcoin и други cryptocurrency, обаче, глава 30, съдържащ статии по въпроса (издаване) на сурогати и операции с тях, тя може и ще бъде приложена към cryptocurrency.

Статията съдържа следните данни:

Издаване (издание) парични заместители, без лице (а) провеждане (провеждане) на този въпрос (емисии) и (или), ако такова освобождаване не е предвидено в руското законодателство или извършена в нарушение на руското законодателство, ако тези действия не съдържат престъпление, (стр. 2), извършено с използването на информационни и телекомуникационни мрежи или извършено на територията на повече от една тема на Руската федерация и -