Алексей Кудрин: Русия се нуждае от специалисти в blokcheyna

цифровата икономика ежегодно се нуждаят 120 000 професионалисти, специализирани в технологията на разпределени регистри и други модерни технологии, заяви председателят на Центъра за стратегически изследвания Алексей Кудрин.

В този случай, 800,000 ученици трябва да бъдат обучени годишно цифровата грамотност, а не по-малко от 40% от потребителите в Русия трябва да бъдат уверени потребители на компютри.

"За мен, като бивш министър на финансите ще бъде тъжно, ако целият клан на счетоводители и одитори ще изчезне поради цифровата технология," - каза Кудрин.

Когато говорим за проблеми, които пречат на прехода към цифровата икономика, Кудрин нарочени регулиране и стандарти.

"не трябва да има пълен списък на стандартите, стандартите трябва да се сменят, а държавата трябва да го научи днес, че не е в състояние да направи." - каза той.

председател на Център за стратегически изследвания смята, че цифровата икономика, трябва да се справят с научни и технологични консорциуми, като независимо предприятие би било