Австралийски ASIC сътрудничи с Хонконг SFC за развитието finteha

Хонконг Комисията по ценни книжа и фючърси комисия (SFC) подписа споразумение за сътрудничество с австралийски ценните книжа и инвестициите комисия (ASIC), които ще им позволят да се разбере как финансовата иновации ще се отрази върху техните икономики.

В резултат на ASIC и SFC сега ще бъде в състояние да обменят опит и да си помагат един на друг в преодоляването на регулаторните пречки пред развитието на иновативни продукти и проекти.

"В споразумението се предвижда рамка за обмен на информация между двата регулатора, което позволява на ASIC да бъде запознат със съответните разпоредби и икономически или търговски събития в Хонконг, и да го използвате, за да регулирате регулаторния подход на Австралия", - според служители ASIC.

Въпреки, че официалната версия не съдържа информация за начина на споразумението може да се отрази на стартиращи фирми и компании, насочени към създаването на основата на blokcheyna решения предишни проекти страни предполагат, че тя може да бъде стимул за blokcheyna ентусиасти във всеки от районите.