Банката на Канада смята, че Bitcoin заплаши "глобалната финансова стабилност"

Банката на Канада публикува годишния пролетен oborzenie, която се изразява по-специално отношението си към cryptocurrency. Той казва, че ако Bitcoin ще се разпространи и да стане по-популярно средство за плащане, той може да наруши стабилността на световната финансова система като: ". Има потенциални рискове от общ финансова стабилност, ако Bitcoin е важен инструмент за плащане и неговата екосистема ще остане нестабилна"

Както беше обсъдено Revue и други електронни пари, които не са cryptocurrency като Amazon Coins, Facebook Credits и "злато" Светът на Warcraft. Банката на Канада вярва, че всички тези инструменти също трябва да бъдат наблюдавани от централните банки, въпреки че те имат малък шанс да станат широко използвани средства за плащане.

От друга страна, банката отбелязва, че cryptocurrency имат значителни предимства пред пластмасовите карти и може да помогне за развитието на финансовите услуги. По-специално, това е ниска комисионна за транзакции и липсата на посредници. Но рисковете, свързани със сигурността и нестабилността на курса "превишават потенциалните ползи".

Източник