Английската централна банка пуска газта стартиращи компании за проекти blokcheyne

Централната банка на Англия отново търси за стартиращи предприятия да участват в проекти, свързани с технологията на използване blokcheyna и да се гарантира поверителността на данните.

Според президента на Банката на Англия, заяви Марк Карни (Марк Карни), в рамките започна през 2016 г. в областта на blokcheyna, Централната банка обмисля прилагането, включително използването на виртуална валута - зоната, която се изучава от централните банки на много страни.

"Това е нашият четвърти кръг от приложения за търсене за газта Надяваме се да получи нов доказване на концепцията за поверителност на blokcheyne с помощта на набор от инструменти за анализ на данни," - обясни Карни.

По-рано банката съобщи, че новата версия на системата за брутен сетълмент в реално време (СБСРВ) ще бъде съвместима с blokcheynom. Спомнете си, през февруари 2017 г., банката на Англия стана член на проекта Hyperledger.